DUGA je nevladina, neprofitna udruga građana koja djeluje na području grada Zadra i Zadarske županije od 2000.g.
Dosadašnji rad se prvenstveno odnosio na psihološku i pravnu pomoć te informiranje putem SOS telefona, te kroz individualne razgovore s korisnicima u savjetovalištu, na njihov zahtjev.
Projekt pružanja savjetodavne pomoći djeci i ženama, žrtvama nasilja u obitelji te njihov smještaj u sigurnu kuću, a onda rad na njihovoj rehabilitaciji ima za cilj pružanje savjetodavne, psihološke, terapeutske i pravne pomoći, a u svrhu poboljšanja kvalitete njihovog življenja radi zaštite i promicanja ljudskih prava.

1qsp7

Projekt pružanja savjetodavne pomoći djeci i ženama, žrtvama nasilja u obitelji te njihov smještaj u sigurnu kuću, a onda rad na njihovoj rehabilitaciji ima za cilj pružanje savjetodavne, psihološke, terapeutske i pravne pomoći, a u svrhu poboljšanja kvalitete njihovog življenja radi zaštite i promicanja ljudskih prava.
Naš rad se odnosi na razvijanje aktivnosti na programu poboljšanja kvalitete življenja djece, te žena i obitelji smanjenjem nasilja i zlostavljanja žena i djece i ublažavanjem posljedica tog nasilja, suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama, podizanje javne svijesti i senzibiliziranje zajednice za probleme zaštite djece žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji, medijsko promoviranje nenasilnog ponašanja i alternativnih metoda odgoja i komunikacije, te održavanje suradnje s tijelima državne uprave na svim razinama, jedinica lokalne i regionalne samouprave, te nevladinim organizacijama radi ostvarenja temeljnih načela Udruge. Neposredan rad sa zlostavljanom djecom i žrtvama nasilja u obitelji odnosi se na pružanje besplatnih usluga: informacije, savjetovanje, psihološki tretman, pravni savjeti, kontakti s nadležnim državnim institucijama, pružanje životno ugroženim ženama i njihovoj djeci – žrtvama nasilja u obitelji privremenog smještaja u Skloništu, tretmana, pravne pomoći te osposobljavanje traumatiziranih osoba da se osnaže i osposobe za samostalan život.