image002

Ako bismo krenuli od onog najprostijeg definiranja nasilja (eng. violence), onda bismo mogli reći da je nasilje “sve ono što narušava prirodni tijek stvari”

ŠTO MOŽETE UČINITI U SLUČAJU POČINJENOG NASILJA U OBITELJI? Ako se osjećate žrtvom nasilja, ako znate za postojanje nasilja, ako trebate smještaj, pomoć, podršku ili savjet, obratite se DUGA Adresa: Ivana Gundulića 2D, 23000 Zadar.
Sklonište za žrtve nasilja nalazi se na tajnoj adresi. Smještaj u skloništu moći će se dobiti posredstvom Centra za socijalnu skrb i policije.

Psihološko i pravno savjetovanje provodi se putem telefona ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 18.00 do 20.00 sati. Nakon prethodnog dogovora telefonom defektolozi, pravnici i psiholozi provode individualne razgovore s korisnicima u Savjetovalištu, utorkom i četvrtkom od 17.00 do 19.00 sati.

 • Tel/fax: 023/332-059
 • Udruga za pomoć ženi i djetetu

  Što mi možemo uraditi za Vas?
  U skloništu (utočištu) za žene stoji Vam  na raspolaganju tim savjetnica s kojima možete razgovarati. S njima možete otvoreno stupiti u dijalog o iskustvima, koja ste stekli nakon doživljenog fizičkog ili psihičkog nasilja.

   ŠTO ZNAČI ŽIVOT U SKLONIŠTU/UTOČIŠTU ZA ŽENE

  Privremeno ste smješteni u kući s drugim ženama i djecom, koji se nalaze u sličnoj situaciji kao i Vi. Ovdje možete u miru i bez opterećenja razmisliti o tome što želite dalje uraditi.
  Vi sami odlučujete o tome, da li želite napraviti krivičnu prijavu u policiji, da li se želite razvesti od vašeg muža, odnosno da li želite poduzeti neke druge pravne korake. Savjetnice će Vas podržati pri donošenju Vaših odluka.
  Sklonište/utočište za žene je dostupno danju i noću i nudi posebne mjere zaštite.
  Adresa je tajna.
  Muškarci nemaju pristupa.
  U skloništu/utočištu za žene živite samostalno i odgovorni ste za sebe i svoju djecu.
  U slučaju počinjenog nasilja u obitelji, ukoliko to želite, obratite se nadležnom Centru za socijalnu skrb tijekom radnog vremena ili policiji
  na telefon 92 tijekom cijelog dana od 00.00 do 24.00 sata.Da li Vas zlostavlja Vaš bivši muž, muž ili partner? Da li ste Vi ili Vaša djeca pogođeni nasiljem, odnosno da li Vama ili Vašoj djeci prijeti opasnost?
  Naše sklonište za žene (odnosno utočište za žene pogođene nasiljem) nudi Vama i Vašoj djeci zaštitu, podršku i privremeni smještaj.
  Ako ste pogođeni nasiljem u porodici, a ne treba Vam smještaj, naše savjetovalište vam nudi savjet i podršku.
  Ne zavaravajte se: Vi niste krivi za na Vama provedeno nasilje!
  Nemojte nikad misliti da ste Vi “krivi” za nasilje.
  Ne sramite se ako Vas se zlostavlja i nemojte šutjeti o nasilnim djelima vašeg partnera.
  On mora odgovarati za svoje postupke!
  Ukoliko se odlučite da zbog pretrpljenog nasilja napustite muža, ne gubite starateljsko pravo nad djecom, pravo na stan ili zajedničku imovinu!

  VI IMATE PRAVO NA SLOBODU, SIGURNOST I ŽIVOT BEZ NASILJA!

  NAZOVITE NAS!